AC yn cyflwyno neges gwrth-drais i ysgol Harlech

Aeth yr Aelod Cynulliad Joyce Watson i Ysgol Ardudwy yr wythnos hon i drafod sut y gall ysgolion helpu i fynd i’r afael â thrais domestig.
Trefnwyd y cyfarfod yn sgil adroddiadau mai trais domestig yw un o’r problemau mwyaf sy’n wynebu’r Gogledd.
Mae adroddiad a gyflwynwyd i banel troseddau’r Gogledd yn nodi bod nifer y digwyddiadau a adroddwyd wedi codi 33% yn 2017 – o 2,008 i 2,671 hyd yma eleni. Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, mae adroddiadau o drais domestig ledled Cymru wedi cynyddu 23% mewn tair blynedd.
Mae’r AC Llafur a’r ymgyrchwr gwrth-drais yn ymweld ag ysgolion ledled rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin i siarad am sut gallan nhw hyrwyddo cysylltiadau parchus.
Yn dilyn ei chyfarfod ddydd Llun (18 Medi) gyda phennaeth Ysgol Ardudwy Tudur Williams, meddai Mrs Watson:
“Mae’r ffigurau diweddaraf – a’r duedd – yn peri pryder mawr. Er mwyn dod â thrais domestig i ben, mae angen newid diwylliannol. Mae angen i bobl ifanc arwain y ffordd ac mae gan ysgolion gyfraniad mawr i’w wneud o ran annog agweddau a chysylltiadau cadarnhaol o oedran ifanc.
“Rwyf wrth fy modd bod Mr Williams mor barod i hyrwyddo agweddau cadarnhaol yn Harlech. Pan fo ysgol fel Ysgol Ardudwy yn dangos yr hyn y gellir ei wneud, mae ysgolion eraill yn gallu gwneud yr un fath.”
Meddai Tudur Williams:
“Mae Ysgol Ardudwy eisoes yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys tynnu sylw at drais domestig yn ein Rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol bresennol. Rydyn ni’n hynod falch y byddwn ni’n gallu hyrwyddo’r mater hwn ymhellach trwy fod yn rhan o ymgyrch ‘Rhuban Gwyn’ eleni, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld ein disgyblion yn cymryd rhan yn y digwyddiad arbennig yn Harlech i ddathlu’r diwrnod Rhyngwladol ym mis Tachwedd.”
Mae taith Mrs Watson o gylch yr ysgolion yn rhan o’i gwaith ymgyrchu ‘Rhuban Gwyn’ ehangach. Bob blwyddyn, mae hi’n gweithio gyda Sefydliad y Merched i hyrwyddo’r addewid Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni trais domestig yn erbyn menywod a phlant, ei gydoddef na chadw’r peth yn gyfrinach. Gyda’i gilydd, maen nhw’n recriwtio dynion o bob cwr o Gymru ac o bob maes i fod yn llysgenhadon i gymeradwyo’r neges, ac yn trefnu digwyddiadau Rhuban Gwyn ledled Cymru i nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd.
Ychwanegodd Joyce Watson AC:
“Rwy’n edrych ymlaen at y diwrnod pan na fydd rhaid i ni ymgyrchu. Ond cyn hired ag y byddwn ni’n gweld ffigurau fel y rhain, mae’n rhaid i ni barhau – mae’n bwysig bod y neges yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl.”Avatar photo
Author: Joyce Watson MS
We're the UK's #1 Website Design & Digital Marketing agency for Labour Party politicians and groups, trusted for 14+ years in delivering website, social media marketing and election strategies.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Mid & West Wales.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Mid & West Wales.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept